Technik informatyk w Strzelinie

CKZiU w Strzelinie

technik informatyk Strzelin

Informatyk - zawód przyszłości

Jeszcze niedawno...

...w sekretariacie każdej szkoły, czy firmy słychać było stukot maszyny do pisania, księgowy ręcznie wypełniał niekończące się tabelki, co jakiś czas stukając w klawisze kalkulatora (a jeszcze wcześniej - przesuwając koraliki liczydła), architekt kreślił swoje projekty na olbrzymich płachtach papieru, a informacji szukaliśmy w podręcznikach i encyklopediach, nie w Internecie...

A dziś...

….nie ma już instytucji czy przedsiębiorstw, które nie wykorzystywałyby komputerów. Zakłady pracy posługują się zarówno gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, jak i przystosowują aplikacje firmowe na własne potrzeby. Bazy danych, administrowanie nimi i systemami przetwarzania informacji to codzienna konieczność niemal wszystkich firm.

Rzadko również można spotkać dom, w którym nie byłoby komputera. Korzystają z niego rodzice, dzieci, a nawet niektórzy dziadkowie. Jest dla nas źródłem różnorakich informacji, narzędziem, za pomocą którego kontaktujemy się ze znajomymi (i nieznajomymi), a ponadto partnerem do rozrywki.

Maszyny te zajmują coraz większy obszar działalności człowieka i – jak każde narzędzie – wymagają właściwej obsługi. Tak, jak nie każdy kierowca zna się na działaniu silnika, nie każdy użytkownik komputera wie, „co się dzieje w jego wnętrzu”. I nie musi wiedzieć. Od tego są fachowcy –informatycy. Potrzebują ich wszystkie firmy, urzędy i zakłady.

Aby profesjonalnie poruszać się w gąszczu zawiłości informatycznych, konieczna jest podbudowa teoretyczna. Bo jak inaczej bezawaryjnie obsługiwać lokalne sieci komputerowe i nadzorować ich pracę, dobierać i konfigurować sprzęt oraz oprogramowanie, projektować i utrzymywać bazy danych, nadzorować ich pracę, programować w wybranych językach, czy opracowywać algorytmy?

Innym odpowiedzialnym zadaniem, które wymaga niemałej wiedzy teoretycznej, a także umiejętności praktycznych, jest uruchamianie i obsługa urządzenia peryferyjnych systemu komputerowego, takich jak drukarki, faksy, kopiarki, czy plotery, usuwanie uszkodzeń sprzętu i testowanie jego pracy, a wreszcie - prowadzenie prac serwisowych w punktach naprawy.

A Internet? Sam do firmy, czy do domu nie przyjdzie. Włożenie wtyczki do gniazdka też nie zawsze wystarczy. Ktoś musi zadbać o to, by komputer potrafił „porozumieć się” z innymi maszynami w tej światowej sieci, zabezpieczyć własny lub firmowy sprzęt przed niepożądanymi danymi takimi, jak spam, czy wirusy, a także – jeżeli komputerów na danym terenie jest więcej, niż jeden - umieć założyć i utrzymać sieć, np. bezprzewodową.

Kolejną fascynującą możliwością wykorzystania wiedzy i umiejętności informatycznych jest... tworzenie. Aby powstało „coś z niczego,” czy to nowa gra komputerowa, aplikacja użytkowa, czy strona internetowa, potrzebni są informatyczni architekci (tak, właśnie!!), którzy wymyślą, jak to „coś” ma wyglądać i jak powinno działać oraz programiści, którzy przetłumaczą wszystko na jeden z języków zrozumiałych dla maszyn.

Zatem...

DROGI ÓSMOKLASISTO

Jeżeli...

... właśnie Ciebie zapraszamy do Technikum w Strzelinie. Koniecznie wybierz profil

Technik Informatyk!!

Za otwartą głowę i chęć współpracy odwdzięczymy się możliwością rozwoju Twoich zainteresowań, łącząc kształcenie teoretyczne z przygotowaniem praktycznym do pracy w zawodzie.

informatyk Strzelin
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie - Technikum im. Bohaterów Westerplatte