Technik informatyk w Strzelinie

CKZiU w Strzelinie

technik informatyk Strzelin

Dlaczego warto ?

Technik informatyk to modny i poszukiwany zawód. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest i pozostanie informatyka. Ukończenie naszego technikum da Ci możliwość dalszej nauki na studiach wyższych lub podjęcia pracy w branży IT. Wychodzimy z założenia, że informatyka nie jest wszystkim, lecz bez informatyki nie byłoby dzisiaj prawie niczego. Wyniki badania IDC Digital Universe przeprowadzonego przez firmę EMC Corporation wykazały, że co dwa lata ilość danych na świecie wzrasta przeszło dwukrotnie i przewidują, że w najbliższych latach na całym świecie nastąpi:


Absolwent technika informatyka jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Perspektywy dalszego kształcenia

Absolwenci mogą kontynuować naukę na krajowych wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: informatyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, telekomunikacji oraz pokrewnych. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.

informatyk Strzelin
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie - Technikum im. Bohaterów Westerplatte